เสียง

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุบีบีซี

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

สถานการณ์การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศไทย / ป๋วย อึ๊งภากรณ์.
ปาฐกถาแก่สมาคมนักเรียนไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย. ปี 2520.

ไฟล์ที่ 1

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ไฟล์ที่ 2

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ไฟล์ที่ 3

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เดินทางไปแถลงข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่อดีต จนถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ที่เป็นสาเหตุให้ท่านต้องเดินทางออกจากประเทศไทย และกล่าวถึงผลเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ประชาชน ตลอดจนถึงรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์มูลนิธิมิตรไทย ที่ท่านและเพื่อนๆ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากองค์กรทางศาสนาของประเทศต่างๆ หลังจากจบการปาฐกถาแล้ว ดร.ป๋วย ได้ตอบข้อซักถามของผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่สอดคล้องกับการปาฐกถาของท่านด้วย

เสวนา “คิดถึง อาจารย์ป๋วย” คนดีที่เหลืออยู่ – 1

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เสวนา “คิดถึง อาจารย์ป๋วย” คนดีที่เหลืออยู่ – ตอนที่2

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อภิปราย สถานการณ์การเมืองกับบรรยากาศการลงทุน – 1

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อภิปราย สถานการณ์การเมืองกับบรรยากาศการลงทุน – 2

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อภิปราย สถานการณ์การเมืองกับบรรยากาศการลงทุน – 3

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพลง สันติประชาธรรม

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ดร.ป๋วย ที่ข้าพเจ้ารู้จัก

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ดร.ป๋วยที่ข้าพเจ้ารู้จัก 2

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

สถานการณ์การ เมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศไทย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

สถานการณ์ การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศไทย ตอนที่ 2

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

สถานการณ์ การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศไทย ตอนที่ 3

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

สายธารธรรม

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อภิปราย ประเมินการใช้นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลหลังสมัย อ.ป๋วย 1

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อภิปราย ประเมินการใช้นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลหลังสมัย อ.ป๋วย 2

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อภิปราย ประเมินการใช้นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลหลังสมัย อ.ป๋วย 3

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อภิปราย ประเมินการใช้นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลหลังสมัย อ.ป๋วย 4

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.