ครั้งที่ 8 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม


นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม


การบริหารสังคม : ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก