ครั้งที่ 7 อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์


อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์


สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม